Meer over Familie Opstellingen

Meer over Familie Opstellingen

Tijdens een familie opstelling kun je gaan kijken wat de achterliggende oorzaak is van iets dat je dwars zit, je pijn doet of iets anders dat je leven belemmert. Door het herkennen en erkennen van de oorzaak, die meestal uit het verleden en bij je voorouders vandaan komt, kan je jouw belemmering gaan helen en loslaten. Dit helpt en bevrijd jezelf, je voorouders, je kinderen en toekomstige generaties.

Een mooie stap naar een bewustere manier van leven; je komt in je eigen kracht te staan, ondersteund door de onvoorwaardelijke liefde, kennis en wijsheid van je voorouders.

Een familieopstelling is een ceremonie die is ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd Systemisch werken. De begeleiders trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele vraagstukken of knelpunten daartussen te herkennen en erkennen. Bij een familieopstelling wordt een aantal deelnemers fysiek opgesteld als representant van de cliënt en zijn familie. In plaats van representanten gebruik ik ook vloerankers(blaadjes) en kussens. Hier is het effect hetzelfde als van een groepsopstelling, in plaats van representanten ga je zelf op de blaadjes staan. Ik stem me intuïtief af op jou en jouw verhaal, en laat mij leiden waar ik nodig ben om tot een oplossing, inzicht en heling te komen. Een opstelling gaat over jou en je familieleden, maar voor het doen van een opstelling is het niet nodig dat ze erbij zijn.

Tijdens een opstelling kan aan het licht komen hoe gebeurtenissen uit het leven van jou en vorige generaties door kunnen werken in je eigen leven. Vastgeroeste emotionele patronen en verhoudingen kunnen weer in beweging worden gebracht. Doorgaans komt er dan een opening naar meer acceptatie, ruimte, vrijheid en nieuwe toekomst mogelijkheden. Opstellingen brengen iets wezenlijks aan het licht, waarbij meningen en oordelen achterwege blijven. Soms heeft iets alleen maar erkenning nodig, waardoor je in de opstelling kan zien dat dát al als een opluchting ervaren wordt. Dat wat in een opstelling gezien wordt (jouw thema) heeft ruimte nodig om geheeld te worden, soms is dat gelijk en soms heeft dat even tijd nodig.

Als er één persoon uit de familie een opstelling doet, kan er al ordening komen in het hele systeem, waardoor de liefde weer kan gaan stromen.

Voor wie: zich bewuster wil worden over liefde en relaties. Jouw onbewuste blokkades, waardoor je niet vooruitkomt in je leven op verschillende gebieden (werk/relaties) wilt onderzoeken en oplossen. Je wilt je emoties zoals verdriet, angst, onrust, onmacht, woede, rouw, depressie, onverklaarbare gevoelens en oude pijn wilt onderzoeken en/of helen. Je bent op zoek naar rust, vertrouwen, verzoening, naar een gezonde kracht in het werk met mensen, naar verdieping, wijsheid en inzicht in de rijkdom van menselijke relaties

Je kunt familie opstellingen in een groep doen of individueel.

“De waarde van het leven vindt zijn essentie in de liefdevolle verbinding tussen twee mensen. “

– © Ank de Groot –