Familie Opstellingen

Familie Opstellingen

Familie Opstellingen.

Een familieopstelling is een ceremonie die is ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd Systemisch werken. De begeleiders trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele vraagstukken of knelpunten daartussen te herkennen en erkennen. Bij een familieopstelling wordt een aantal deelnemers fysiek opgesteld als representant van de cliënt en zijn familie. In plaats van representanten gebruik ik ook vloerankers(blaadjes), kussens of zelfs stoelen. Hier is het effect hetzelfde als van een groepsopstelling. Een opstelling gaat over jou en je familieleden, maar voor het doen van een opstelling is het niet nodig dat ze erbij zijn.

Tijdens een opstelling kan aan het licht komen hoe gebeurtenissen uit het leven van jou en vorige generaties door kunnen werken in je eigen leven. Vastgeroeste emotionele patronen en verhoudingen kunnen weer in beweging worden gebracht. Doorgaans komt er dan een opening naar meer acceptatie, ruimte, vrijheid en nieuwe toekomst mogelijkheden. Opstellingen brengen iets wezenlijks aan het licht, waarbij meningen en oordelen achterwege blijven. Soms heeft iets alleen maar erkenning nodig, waardoor je in de opstelling kan zien dat dát al als een opluchting ervaren wordt.

Als er één persoon uit de familie een opstelling doet, kan er al ordening komen in het hele systeem, waardoor de liefde weer kan gaan stromen.

Voor wie: zich bewuster wil worden over liefde en relaties. Jouw onbewuste blokkades, waardoor je niet vooruitkomt in je leven op verschillende gebieden (werk/relaties) wilt onderzoeken en oplossen. Je wilt je emoties zoals verdriet, angst, onmacht, woede, rouw, depressie en oude pijn wilt onderzoeken en/of helen. Je bent op zoek naar rust, vertrouwen, verzoening, naar een gezonde kracht in het werk met mensen, naar verdieping, wijsheid en inzicht in de rijkdom van menselijke relaties

Je kunt familie opstellingen in een groep doen of individueel.

“De waarde van het leven vindt zijn essentie in de liefdevolle verbinding tussen twee mensen. “

– © Ank de Groot –