Counseling bij Rouw

Counseling bij Rouw

We krijgen vroeg of laat allemaal te maken met een verlies van een dierbare.

We rouwen allemaal op verschillende manieren, het is een normale reactie op een verlies.

Hoe sterker de band met een dierbare is, hoe pijnlijker het verlies kan zijn.

Rouw kan te maken hebben met het verlies van een familielid, maar kan ook te maken hebben met iets wat je hebt en wat langzaam verdwijnt of met iets wat niet gebeurd is. Bijvoorbeeld geen kinderen kunnen krijgen, ziekte, gemiste kansen, ontslag, gemiste relaties of een scheiding.

Onder normale omstandigheden is er met praktische hulp en emotionele steun uit de omgeving geen professionele hulp nodig. Het is normaal om verdriet, angst, onmacht en eenzaamheid te ervaren. Maar als de verwerking van je verlies moeizaam verloopt is er begeleiding wenselijk om je balans terug te vinden. Voornamelijk als er onvoldoende voortgang in het rouwproces zit, of er is sprake van gecompliceerde rouw.

Rouwverwerking is een actief proces waarin vier rouwtaken centraal staan, die per definitie niet een bepaalde volgorde hebben.

Taak 1 : Het aanvaarden van het verlies.

Taak 2 : De pijn van het verlies voelen en ervaren.

Taak 3 : Het aanpassen aan een leven en een situatie waarvan de overleden dierbare geen deel meer uitmaakt.

Taak 4 : Het verlies emotioneel een plek geven en verder leven zonder de overledene.

Mocht je het moeilijk vinden, heb je vragen of zoek je steun in jouw rouwproces dan is counseling/gesprekstherapie bij rouw misschien iets voor jou.

Je kunt contact met me opnemen om eerst een kennismakingsgesprek te hebben, kijken of het klikt tussen ons.