Counseling bij Rouw.

Counseling bij Rouw.

We krijgen vroeg of laat allemaal te maken met een verlies van een dierbare.

We rouwen allemaal op verschillende manieren, het is een normale reactie op een verlies.

Hoe sterker de band met een dierbare is, hoe pijnlijker het verlies kan zijn.

Rouw kan te maken hebben met het verlies van een familielid, maar kan ook te maken hebben met iets wat je hebt en wat langzaam verdwijnt of met iets wat niet gebeurd is. Bijvoorbeeld geen kinderen kunnen krijgen, ziekte, gemiste kansen, ontslag, gemiste relaties of een scheiding.

Onder normale omstandigheden is er met praktische hulp en emotionele steun uit de omgeving geen professionele hulp nodig. Het is normaal om verdriet, angst, onmacht en eenzaamheid te ervaren. Maar als de verwerking van je verlies moeizaam verloopt is er begeleiding wenselijk om je balans terug te vinden. Voornamelijk als er onvoldoende voortgang in het rouwproces zit, of er is sprake van gecompliceerde rouw.

Rouwverwerking is een actief proces waarin vier rouwtaken centraal staan, die per definitie niet een bepaalde volgorde hebben.

Taak 1 : Het aanvaarden van het verlies.

Taak 2 : De pijn van het verlies voelen en ervaren.

Taak 3 : Het aanpassen aan een leven en een situatie waarvan de overleden dierbare geen deel meer uitmaakt.

Taak 4 : Het verlies emotioneel een plek geven en verder leven zonder de overledene.

Mocht je het moeilijk vinden, sta je er alleen voor, heb je vragen of zoek je extra steun in jouw rouwproces dan is counseling/gesprekstherapie bij rouw misschien iets voor jou. Je kunt me benaderen als je behoefte hebt om je verhaal, je gevoelens en/of gedachten te delen.

Je kunt contact met me opnemen om eerst een kennismakingsgesprek te hebben, kijken of het klikt tussen ons.

 

Aanvullende ondersteuning in jouw rouwproces :

Schilderen of tekenen : Als je geen woorden kunt geven aan jouw emoties is schilderen een manier om je woorden om te zetten in beelden of kleuren. Dit kan een liefdevolle heling zijn voor jouw onderliggende emoties.

Reiki : Reiki kan een persoonlijk hulpmiddel zijn bij genezing en groei, een zachte aanvullende therapie bij holistische geneeswijzen. Een Reikibehandeling steunt het hele wezen : fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel. Het kan gegeven worden om de gezondheid en het emotionele welbevinden te bevorderen.

Van Reiki is bekend dat het spieren ontspant, gedachten tot rust brengt en pijn verzacht.