Familie Opstellingen donderdag 15 december.

Familie Opstellingen donderdag 15 december.

Met familie opstellingen heel je jezelf, door een opstelling kun je kijken wat de oorzaak is van iets dat je dwars zit, je pijn doet. Het kan zijn dat je iets op je genomen hebt (draagt) om de last/pijn/verdriet van je voorouders te verlichten. Door het vinden van de oorzaak wat meestal een oud verhaal is uit het verleden en deze ook te ‘voelen’ kan je het helen en loslaten. Loslaten is het herkennen en erkennen, een buiging naar wat is geweest en dan een nieuwe stap maken de toekomst in, het anders doen. Jouw eigen liefde en kracht pakken om je leven vernieuwd te leven. Niet alleen helend voor jezelf, maar ook helend voor je voorouders, jouw kinderen en kleinkinderen.

Tijd : 10.00 tot ong. 12.30 uur.

Soms komt het voor dat je de enige bent die zich opgeeft, we zullen dan ong. 1,5 uur werken.

Opgeven via : info@ankdegroot.nl

Deelname Familie Opstellingen in groep € 70,00 contant per opstelling (incl. indienen vraag).

Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of worden verplaatst, tenminste 24 uur van tevoren, of bij het niet nakomen van een afspraak wordt er € 27,50 in rekening gebracht.


Reageren is niet mogelijk.