Familie Opstellingen dinsdag 18 februari.

Familie Opstellingen dinsdag 18 februari.

Familie Opstellingen : 

Tijdens een opstelling kan aan het licht komen hoe gebeurtenissen uit het leven van jou en vorige generaties door kunnen werken in je eigen leven. Vastgeroeste patronen en verhoudingen kunnen weer in beweging worden gebracht. Doorgaans komt er dan een opening naar meer acceptatie, ruimte, vrijheid en nieuwe toekomstmogelijkheden.

Opstellingen brengen iets wezenlijks aan het licht, waarbij meningen en oordelen achterwege blijven. Soms heeft iets alleen maar erkenning nodig, waardoor je in de opstelling kan zien dat dát al als een opluchting ervaren wordt.

Als er één persoon uit de familie een opstelling doet, kan er al ordening komen in het hele systeem, waardoor de liefde weer kan gaan stromen.

Jij brengt jouw thema in.

Ik werk in een hele kleine setting, dus alle ruimte voor jou.

Datum : dinsdag 18 februari.

Tijd : 10.00 tot 12.30 uur.

Bijdrage : € 40,00 contant per deelname.

Begeleiding : Ank.

 

Liever individueel een familie opstellingen doen, maak dan een afspraak.

Bijdrage : € 65,00 per sessie van ongeveer 1,5 uur.

 

Als je je opgeeft voor deelname aan Familie Opstellingen in een groep ontvang je een factuur ter bevestiging.

Bij afzeggingen die niet tenminste 24 uur van tevoren worden gemeld wordt € 20,00 in rekening gebracht.


Reageren is niet mogelijk.