Familie Opstellingen zaterdag 15 februari in Hoofddorp.

Familie Opstellingen zaterdag 15 februari in Hoofddorp.

Wat is het verlangen van de ziel, en hoe geeft mijn ziel uitdrukking aan dat verlangen? Wat houdt mij tegen dat verlangen neer te zetten? Ben ik nog loyaal naar mijn ouders of grootouders? Konden onze ouders of hun grootouders hun leven ‘leven’ zoals zij dat wilde? Leef jij je eigen leven? Waar wordt je blij van ‘van binnen’?

Tijdens een opstelling kan aan het licht komen hoe ingrijpende gebeurtenissen uit het leven van jou en vorige generaties door kunnen werken in je eigen leven. Vastgeroeste patronen en verhoudingen kunnen weer in beweging worden gebracht. Doorgaans komt er dan een opening naar meer acceptatie, ruimte, vrijheid en nieuwe toekomstmogelijkheden.

Opstellingen brengen iets wezenlijks aan het licht, waarbij meningen en oordelen achterwege blijven. Soms heeft iets alleen maar erkenning nodig, waardoor je in de opstelling kan zien dat dát al als een opluchting ervaren wordt.

Als er één persoon uit de familie een opstelling doet, kan er al ordening komen in het hele systeem, waardoor de liefde weer kan gaan stromen.

Jij brengt jouw thema in.

We werken in een kleine setting, dus alle ruimte voor jou.

Begeleiding is samen met mijn tweelingzus Fenny Lanser.

Tijd : 11.00 tot 15.00 uur.

Bijdrage : € 65,00 contant per deelname.

Adres: Watergraafsmeerstraat 2, 2131 DC Hoofddorp.

Opgeven via info@ankdegroot.nl


Reageren is niet mogelijk.