Familie Opstellingen dinsdag 26 en woensdag 27 november.

Familie Opstellingen dinsdag 26 en woensdag 27 november.

Wat is het verlangen van de ziel, en hoe geeft mijn ziel uitdrukking aan dat verlangen? Wat houdt mij tegen dat verlangen neer te zetten? Ben ik nog loyaal naar mijn ouders of grootouders? Konden onze ouders of hun grootouders hun leven ‘leven’ zoals zij dat wilde? Leef jij je eigen leven? Waar wordt je blij van ‘van binnen’?

Tijdens een opstelling kan aan het licht komen hoe ingrijpende gebeurtenissen uit het leven van jou en vorige generaties door kunnen werken in je eigen leven. Vastgeroeste patronen en verhoudingen kunnen weer in beweging worden gebracht. Doorgaans komt er dan een opening naar meer acceptatie, ruimte, vrijheid en nieuwe toekomstmogelijkheden.

Opstellingen brengen iets wezenlijks aan het licht, waarbij meningen en oordelen achterwege blijven. Soms heeft iets alleen maar erkenning nodig, waardoor je in de opstelling kan zien dat dát al als een opluchting ervaren wordt.

Als er één persoon uit de familie een opstelling doet, kan er al ordening komen in het hele systeem, waardoor de liefde weer kan gaan stromen.

Jij brengt jouw thema in.

Ik werk in een hele kleine setting, dus alle ruimte voor jou.

Dinsdag 26 november, tijd : 13.30 tot ongeveer 16.00 uur.

of woensdag 27 november, tijd : 19.30 tot 22.00 uur.

Bijdrage : € 40,00 contant per deelname.

 

 

Liever individueel een familie opstellingen doen, maak dan een afspraak.

Bijdrage : € 65,00 per sessie van ongeveer 1,5 uur.


Reageren is niet mogelijk.