Familie Opstellingen dinsdag 11 of dinsdag 18 december in Hoofddorp.

Familie Opstellingen dinsdag 11 of dinsdag 18 december in Hoofddorp.

Familie Opstellingen is een krachtige methode om dichterbij jezelf te komen. Wie een opstelling beleeft, ervaart deze veelal als zeer helend en liefdevol. Tijdens een opstelling kan aan het licht komen hoe ingrijpende gebeurtenissen uit het leven van jou en vorige generaties door kunnen werken in je eigen leven. Vastgeroeste patronen en verhoudingen kunnen weer in beweging worden gebracht. Doorgaans komt er dan een opening naar meer acceptatie, ruimte, vrijheid en nieuwe toekomstmogelijkheden. Opstellingen brengen iets wezenlijks aan het licht, waarbij meningen en oordelen achterwege blijven. Soms heeft iets alleen maar erkenning nodig, waardoor je in de opstelling kan zien dat dát al als een opluchting ervaren wordt. Als er één persoon uit de familie een opstelling doet, kan er al ordening komen in het hele systeem, waardoor de liefde weer kan gaan stromen.

Je kunt je eigen opstelling doen en als representant staan. Onze ervaring leert dat je als representant je eigen stukken tegen komt die geheeld mogen worden of waar je inzicht over krijgt.

Een dag om te groeien en een stap vooruit te doen.

Datum : dinsdag 11 of dinsdag 18 december.

Tijd : 10.00 tot ongeveer 15.00 uur.

Bijdrage : € 50,00 pp.

Locatie: Watergraafsmeerstraat 2, 2131 DC Hoofddorp.

Begeleiding : Fenny Lanser en Ank de Groot

Opgeven : via info@ankdegroot.nl


Reageren is niet mogelijk.